ஞாயிறு, 3 அக்டோபர், 2010

பால்வெளி உலகம்

பால்வெளி உலகம்
-------------------------------------
நடிகர் படத்திற்கு
பால் அபிஷேகம்
கடவுள் படத்திற்கு
பால் அபிஷேகம்
அரசியல்வாதி    படத்திற்கு
பால் அபிஷேகம்
சாமியார் படத்திற்கு
பால் அபிஷேகம்
பால் வெளி உலகில்
பாழ் வெளி வீடுகளில் 
பசியோடு பிஞ்சுகள்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: