செவ்வாய், 28 செப்டம்பர், 2010

உலக தினங்கள்

உலக தினங்கள்
-----------------------------
செப்டம்பர்  இருபத்தாறு
உலக இருதய தினம்
செப்டம்பர் இருபத்தேழு
உலக சுற்றுலா தினம்
செப்டம்பர் இருபத்தெட்டு
உலக வெறிநாய் தினம்
ஒவ்வொரு நாளும்
உறைக்கிற தினம்
ஒவ்வொரு இரவும்
மறக்கிற மனம்
----------------------------------------------------------

1 கருத்து: