ஞாயிறு, 26 செப்டம்பர், 2010

க்யூவின் காலம்

க்யூவின் காலம்
--------------------------
பள்ளியில் இருப்பது
பத்தே பேர்தாண்டா
படிக்கச் சேத்துவிடு
பாசாக்கி விட்டுறேன்
வாத்தியார் சொல்லுக்காய்
சேர்த்து விட்ட பிள்ளை
வரிசையில் நிற்கிறான்
வாரிசைச் சேர்க்க
கூப்பிட்ட காலம் போய்
க்யூவின் காலம் ஆச்சு
-----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக