வியாழன், 23 செப்டம்பர், 2010

வேதனை மொட்டு

வேதனை மொட்டு
----------------------------------------
சொல்ல நினைத்து
சொல்லாமல் விட்டது
விட்ட காதலின்
வேதனை சுட்டது
சுட்ட வாழ்க்கையில்
சூழ்நிலை கெட்டது
கெட்டுத் திரும்பி
கிளையும் விட்டது
விட்ட மொட்டிலும்
வேதனை முட்டுது
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக