வியாழன், 16 செப்டம்பர், 2010

சிலை மனிதர்கள்

சிலை மனிதர்கள்
-------------------------------------
மறைந்த நாளில்  பிறந்த நாளில்
மாலை மரியாதை
மறந்த நாட்கள் மற்ற நாட்கள்
மழையும் வெயில் வாதை
வாழும் போது முன்னாலே
வாய்க்கு வந்த பேச்சு
போகும் போது பின்னாலே
பூச் சொரிய லாச்சு
இருக்கும் போது ஏசுவது
இறந்த பிறகு பூஜிப்பது
-------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக