திங்கள், 30 ஆகஸ்ட், 2010

விட்டுச் சென்றாள்

விட்டுச் சென்றாள்
---------------------------------
சோலையிலே தன் சுகந்தத்தை
விட்டுச் சென்றாள்
கடற்கரையில் தன் காலடியை
விட்டுச் சென்றாள்
மேகத்தை தன் வீடாக
ஆக்கிச் சென்றாள்
மின்னலுக்குள் மின்னலாக
மறைந்து சென்றாள்
காதலனை ஏன் கண்ணீரில்
விட்டுச் சென்றாள்
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக