செவ்வாய், 31 ஆகஸ்ட், 2010

சாலைப் பொழுது

சாலைப் பொழுது
--------------------------------
வாகனங்களும் மனிதர்களும்
வருவதால் போவதால் வரும்
வலிகளைப் பொறுத்துக் கொண்டு
வெயிலும் மழையும் விழுந்து
வாட்டுவதால் வரும்
இடைஞ்சல்களைத் தாங்கிக் கொண்டு
அந்த நீண்ட சாலை
ஆலமரத்தின் நிழல் தன் மேல்
சுருங்கியும் விரிந்தும் விழுவதை
வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு
பொழுதைப்  போக்குகிறது
--------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: