ஞாயிறு, 1 ஆகஸ்ட், 2010

எல்லாம் அவன் செயல்

எல்லாம் அவன் செயல்
------------------------------------------
சாமி நம்பிக்கையில் ஒரு
சவுகரியம் இருக்கிறது
வானம் பொய்த்தால் அவனை
வைது   தீர்க்கலாம்
நோயில் விழுந்தால் அவனை
நொந்து திட்டலாம்
பணம் பத்தாவிட்டால் அவனே
பார்த்துக் கொள்வான்
சரணா கதியில் ஒரு
சந்தோசம் இருக்கிறது
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக