ஞாயிறு, 25 ஜூலை, 2010

என்ன தெரியும்

என்ன தெரியும்
-------------------------------
என்ன வென்று தெரியும்
ஏன் என்று தெரியும்
எப்படி என்று தெரியும்
யார் என்று தெரியும்
எல்லாம் தெரிந்ததனால்
பேசவும் தெரியும்
பேசாமல் இருந்திருந்தால்
என்னென்ன தெரியும்
பேசாவிட்டால் தெரியும்
பேசாததும் தெரியும்
-------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக