திங்கள், 12 ஜூலை, 2010

காதல் தீ

காதல் தீ
------------------
காதலுக்கு மறுபெயர்  
கண்ணீரா - இங்கே
காத்திருக்கும் ஏக்கத்தில்
வெந்நீரா - இது
பேதலிக்கும் மனத்தின்
பெரும் சுமையா - அதை
ஆதரிக்கத் தேடுகின்ற
அருகாமையா - அந்த
அணைப்புக்கு ஏங்குகின்ற
அடிமைத் தீயா
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: