வியாழன், 29 ஜூலை, 2010

சாதி வேலி

சாதி வேலி
---------------------
இரவு அவளின் முக வெளிச்சத்திற்கு
ஏங்கிக் கிடக்கிறது
ஆறு அவள் ஆதரவுப் பார்வையில்
அடங்கி ஓடுகிறது
பறவைகள் அவள் உள்ள அழகைப்
பாடித் திரிகின்றன
மரங்கள் அவளைப் பார்த்த மகிழ்ச்சியில்
ஆடித் தீர்க்கின்றன
அவளோ பயத்தோடு சாதி வேலியைத்
தாண்டி ஓடிக் கொண்டு
----------------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக