செவ்வாய், 20 ஜூலை, 2010

கிராமத் திணை

கிராமத் திணை
---------------------------
புளிய மரப் பிசாசு
பயத்தைக் கொடுக்கும்
ஆல மர ஆடு புலி
பணத்தைக் கொடுக்கும்
வேப்ப மர அம்மன்
வினையைத் தீர்க்கும்
அரச மரப் பிள்ளையார்
வாரிசு கொடுக்கும்
மரமும் மரத்தோடு
இயைந்த கிராமமும்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக