ஞாயிறு, 18 ஜூலை, 2010

புதர்க் கருவை

புதர்க் கருவை
------------------------------
கொஞ்சம் தண்ணீரில்
கொழுத்து வளரும்
பக்கத்துக்கு நஞ்சையைப்
பாழாக்கும்   புஞ்சையாய்
தொட்டால் குத்தும்
வெட்டினால் வளரும்
கரியாக்கிப் பொசுக்கி
நசுக்கினால் போகும்
புதர்க் கருவையும்
பொருந்தா உறவும்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக