திங்கள், 12 ஜூலை, 2010

அம்மா நாட்கள்

அம்மா நாட்கள்
----------------------------
முட்டிய நாளும்
பிறந்த நாளும்
குப்பாந்த நாளும்
தவழ்ந்த நாளும்
நடந்த நாளும்
ஓடிய நாளும்
பேசிய நாளும்
பிரிந்த நாளும்
அம்மாவுக்கு மட்டும்
எப்போதும் மறக்காது
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக