வெள்ளி, 9 ஜூலை, 2010

ஞாயிற்றுக் கிழமைகள்

ஞாயிற்றுக்   கிழமைகள்
-----------------------------------------
ஞாயிற்றுக்  கிழமைகள்
சிலருக்கு
அதிகம் உண்பதற்கும்
அதிகம் உறங்குவதற்கும்  
சிலருக்கு
சினிமா  போவதற்கும்
வெளியே  சுற்றுவதற்கும்
சிலருக்கு
கோயிலுக்கு  , சர்ச்சுக்கு
மசூதிக்கு  செல்வதற்கு  
சிலருக்கு
எப்போதும்  போலவே
நொந்து  கிடப்பதற்கு
நோயிலோ , பசியிலோ
காதலிலோ
-------------------------------------நாகேந்திர  பாரதி

2 கருத்துகள்: