வியாழன், 8 ஜூலை, 2010

வேலை வரும் வேளை

வேலை வரும் வேளை
--------------------------------------
படித்ததற்கு  வேலையென்றால்
வேலை இல்லை
வேலைக்காகப் படித்திருந்தால்
வேலை உண்டு
ஒரே வேலை என்றிருந்தால்
வேலை இல்லை
வேறு வேலை கற்றிருந்தால்
வேலை உண்டு
வேலை வரக் காத்திருந்தால்
 வேலை இல்லை
வேலை  ஒன்றைச்  செய்திருந்தால் 
வேலை உண்டு
--------------------------------------------------- நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக