செவ்வாய், 22 ஜூன், 2010

உயர் தனிச் செம்மொழி

உயர் தனிச் செம்மொழி
----------------------------------------------
புறத்திற்கும் அகத்திற்கும்
இலக்கியம் கண்டு
பொருளுக்கும் புதிதாக
இலக்கணம் கண்டு
புதுமைக்கும் பழமைக்கும்
பாலம் கண்டு
உயர் தனிச் செம்மொழியாய் 
உயரம் கண்டு
வாழ்கின்ற தமிழ்த்தாயே
வணக்கம் வணக்கம்
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக