சனி, 12 ஜூன், 2010

கடற் பறவை

கடற்  பறவை
-------------------------
கிழக்கில் இருந்து
மேற்கு நோக்கி
சிறகில் வேகம்
சிந்தையில் சோகம்
கறுப்புக் கடலின்
அமில எண்ணையில்
துடித்துக் கிடக்கும்
துணையைத் தேடி
தூரப் பறக்கும்
ஈரப் பறவை
--------------------------

1 கருத்து: