புதன், 23 ஜூன், 2010

வானம் பார்த்த வயிறு

வானம் பார்த்த வயிறு
-------------------------------------------
விதையை முளைக்க   விடாம
காஞ்சு கெடுக்கும்
களையை எடுக்க விடாம
பேஞ்சு கெடுக்கும்
காயைப் பழுக்க விடாம
காஞ்சு கெடுக்கும்
கதிரை அறுக்க விடாம
பேஞ்சு கெடுக்கும்
வானம் பாத்த வயிற்றோடு
வறுமையிலே விவசாயி
-----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக