ஞாயிறு, 13 ஜூன், 2010

ஒரு நாள் பசி

ஒரு நாள் பசி
--------------------------
குழந்தைத் தொழிலாளர்
எதிர்ப்பு நாளன்று
உண்ணா விரதம்
இருந்து முடித்த
இளைஞர் கூட்டத்தின்
இரவுச் சாப்பாட்டுக்கு
இட்டிலி,  வடை
சாம்பார்ப் பொட்டலங்களைக்
கட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள்
எட்டு வயது சிறுவர்கள்
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: