வியாழன், 10 ஜூன், 2010

உயிரின் விலை

உயிரின் விலை
----------------------------
இருபத்து நாலு  ஆண்டு
ஆனால் என்ன
இருபது ஆயிரம்  உயிர்
போனால் என்ன
உயிரின் விலையை
உரசிப் பார்க்கும்
சாவுக்குப் பொறுப்பை
விட்டுப் பிடிக்கும் 
சட்டம் தன
கடமையைச் செய்யும்
----------------------------------------------- நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: