வெள்ளி, 4 ஜூன், 2010

மண் வாசம்

மண் வாசம்
----------------------------
அம்பது வருஷத்துக்கு
முந்தின வாசம்
பூப்போல மண்ணு
காத்திலே பறக்கும்
சிறுசுக கால் எத்தி
சிரிச்சு விளையாடும்
மாட்டுக் குளம்பும்
வண்டித் தடமுமாய்
இருந்த காலம் போய்
எரியுது தார் ரோடு
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: