வியாழன், 3 ஜூன், 2010

விடுமுறைக் காய்ச்சல்

விடுமுறைக்  காய்ச்சல்
---------------------------------------
வெளியூர் எல்லாம்
சுத்தி யாச்சு
வேணுங்கிற சினிமா
பாத் தாச்சு
விதவித சாப்பாடு
சாப்பிட் டாச்சு
விளையாட் டெல்லாம்
ஆடி யாச்சு
விடுமுறை முடிஞ்சுது
காய்ச்சல் ஆச்சு
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக