வியாழன், 27 மே, 2010

நலம் தானா

நலம் தானா
------------------------
என் அம்மா நலத்தைக்
கேட்டாய்
என் அப்பா நலத்தைக்
கேட்டாய்
என் தம்பி நலத்தைக்
கேட்டாய்
என் தங்கை நலத்தைக்
கேட்டாய்
என் துணையின் நலத்தைக்
கேட்டாய்
என் குழந்தைகள் நலத்தைக்
கேட்டாய்
---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: