திங்கள், 31 மே, 2010

வரவு செலவு

வரவு செலவு 
--------------------------
பொருள் செலவு
சோர்வு வரவு மதுவால்
இருள் செலவு
சோர்வு வரவு மாதுவால்
அருள் செலவு
சோர்வு வரவு சூதால்
குரல்    செலவு
சோர்வு வரவு வாதால்
கூட்டிக் கழித்தும்
குறையா வரவு சோர்வே
-------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக