வெள்ளி, 14 மே, 2010

கருவக் காட்டுக் கதை

கருவக்  காட்டுக்  கதை
-----------------------------------------
காத்தாடி சுத்த
முள்ளைக் கொடுக்கும்
காத்தாடக் கொஞ்சம்
 நிழலும் கொடுக்கும்
ஒதுங்கி உட்கார
மறைவைக் கொடுக்கும்
உருவி விளையாட
பூவும் கொடுக்கும்
காஞ்சு போனதும்
கரியைக் கொடுக்கும்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக