சனி, 8 மே, 2010

தீர்க்க முடியாத கடன்

தீர்க்க  முடியாத  கடன்
-------------------------------------
சீரான சிறு வயிறு
செங்குத்தாய் ஏறி வரும்
நேரான நடை கொஞ்சம்
நெளிந்தபடி மாறி வரும்
நீரான கூட்டுக்குள்
வேரான உடல் வளர்ப்பாள்  
பாராளும் உயிர் ஒன்றை
பத்திரமாய்க் காத்திடுவாள்
போறாது ஒரு ஜென்மம்
பெற்றவளின் கடன் தீர்க்க
------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: