சனி, 1 மே, 2010

தன் கூட்டம் தான் கூட்டம்

தன் கூட்டம்  தான் கூட்டம்
----------------------------------------------------
கோயிலுக்குப் போனால்
கொள்ளாத கூட்டமாம்
திரைப்படம் போனால்
தெருவெல்லாம் கூட்டமாம்
கடைத்தெரு போனால்
கசகச கூட்டமாம்
கடற்கரை போனால்
கசமுசா கூட்டமாம்
தன குடும்பம் போவதால்
தான் கூட்டம்     ஆவதாம்
---------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: