வியாழன், 8 ஏப்ரல், 2010

மரமும் மனிதனும்

மரமும் மனிதனும்
---------------------------------
மரமாக நிற்பதில்
மகிழ்ச்சி இருக்கிறது
பூத்துக் கொண்டு
காய்த்துக் கொண்டு
பழுத்துக் கொண்டு
குலுங்கிக் கொண்டு
ஒவ்வொரு பருவத்திலும்
ஒவ்வொரு விதமாக  
கோடரி விழாதவரை
கொம்பு சாயாதவரை
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: