சனி, 6 மார்ச், 2010

பரீட்சை சபதம்

பரீட்சை சபதம்
--------------------------
புரிந்த பாடத்தைப்
புரட்டுவதில் வேகம்
புரியாத பாடத்தை
உருப்போட்டே  ஆகும்
வாத்தியார் சொன்னதைக்
கேட்காத சோகம்
பரீட்சை   நேரத்தில்
பழகும் சபதம்
அன்னன்னக்கி பாடத்தை
அன்னன்னக்கே படிக்கணும்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: