செவ்வாய், 9 மார்ச், 2010

உனக்குள் கவிதை

உனக்குள் கவிதை
----------------------------------
அந்தக் கால
வள்ளுவனைப் படி
இந்தக் கால
வைரமுத்துவைப் படி
வாழ்ந்த கால
வேகத்தை நினை
வீழ்ந்த கால
சோகத்தை நினை
உனக்குள் கவிதை
ஊன்றும்  விதை
----------------------------------- நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக