சனி, 20 மார்ச், 2010

பெரிய விஷயங்கள்

பெரிய விஷயங்கள்  
-------------------------------
ஓந்தியை        அடித்தால்
ஒரு ரூபாய் கிடைக்கும்
தட்டாம் பூச்சியை
சிறுகல் தூக்க வை
மயில் இறகு
குட்டி போடும்
காகிதக் கப்பல்
மழையில்  ஓடும்
பிள்ளைப் பிராய
பெரிய விஷயங்கள்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக