வியாழன், 4 மார்ச், 2010

கூரை வீடு

கூரை வீடு
-------------------
கூரை வீட்டுக் குளிர்ச்சி
நாட்டு ஓட்டில் இல்லை
நாட்டு ஓட்டுக் குளிர்ச்சி
சீமை ஓட்டில் இல்லை
சீமை ஓட்டுக் குளிர்ச்சி
சிமெண்டு வீட்டில் இல்லை
குளிர்ச்சியோடு சேர்த்து
குறைந்து போனது
குடும்பப் பாசமும்
கூட்டுறவு நேசமும்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக