செவ்வாய், 9 பிப்ரவரி, 2010

சவடால் பேர்வழிகள்

சவடால் பேர்வழிகள்
------------------------------------
மழைக் காலத்தில் மழை பெய்தால்
இவர்கள்தான் காரணமாம்
வெயில் காலத்தில் வெயில் அடித்தால்
இவர்கள்தான் காரணமாம்
இறைவனுக்கும் இவர்களுக்கும்
இடைவெளி கம்மி
வார்த்தை ஜாலத்தில்
வாழும் வஸ்துக்கள்
சமுதாயச் சந்தையிலே
சவடால் பேர்வழிகள்
-------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: