புதன், 3 பிப்ரவரி, 2010

காதல் வலி

காதல் வலி
-------------------
குண்டு மல்லிச் செடி
மறக்க வில்லை
கொய்யா  மரம்
மறக்க வில்லை
கோயில் மண்டபம்
மறக்க வில்லை
கும்பிட்ட சாமியும்
மறக்க வில்லை
நீ மட்டும்
எப்படி மறந்தாய்
--------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: