செவ்வாய், 23 பிப்ரவரி, 2010

இளமையும் முதுமையும்

இளமையும்  முதுமையும்
-----------------------------------------------
போதையில் ஊறி
பாதையில் மாறி
காமத்தில் கிடந்து
சாமத்தில் நடந்து
உடலும் கரைந்து
உள்ளம் மறைந்து
இளமை கலைந்து
இனிமை குலைந்து
முதுமை வந்தது
மரணம் தந்தது
-------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: