புதன், 17 பிப்ரவரி, 2010

தாம்பரம் டு பீச்

தாம்பரம் டு பீச்
----------------------------
தாம்பரத்தில் சீட்டுப் போட்டு
பல்லாவரத்தில் கூட்டுச் சேர்த்து
பழவந்தாங்கலில் ஆரம்பிக்கும் பாட்டு
பாதி வழியில் நிற்பதே  இல்லை
வாயேதான் வாத்தியக் கருவி
விரலேதான் மத்தளச் சத்தம்
பெண் பாட்டுக்கும் ஒருவர்   உண்டு
பின் பாட்டுக்கும் ஒருவர் உண்டு
ஓசியிலே கச்சேரி கேட்க
ஒரு நொடியில் பீச்சு வரும்
--------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: