திங்கள், 15 பிப்ரவரி, 2010

குழந்தைக் கனவுகள்

குழந்தைக் கனவுகள்
-----------------------------------
ஓவியம் வரையும்
ஓடும், ஆடும்
பொம்மைக் கார் ஓட்டும்
புதிதாகப் பாடும்
குழந்தைக் கனவுகள்
கோடி கோடி
பெரிதாய் வளரும்
பெற்றோர் விருப்பம்
முழுதாய் முடிக்க
முறியும் கனவு
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: