ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2010

பூக்களைப் பறிக்காதீர்கள்

பூக்களைப்  பறிக்காதீர்கள்
-----------------------------------------
அது பூக்களின் உலகம்
புன்னகை உலகம்
அங்கு வாசம் உண்டு
வண்ணம் உண்டு
செடியில் சிரிக்கும் போது தான்
அவை உயிர்ப் பூக்கள்
பிரிக்கும் போது
அந்த அழுகை கேட்கவில்லையா
அவை தானாக விழுந்து
தாவரமாய் மாறட்டுமே
தயவு செய்து
பூக்களைப் பறிக்காதீர்கள்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: