சனி, 13 பிப்ரவரி, 2010

காதலர் தினம்

காதலர் தினம்
-----------------------------
ஒரு நாள் மட்டுமே
காதலர் தினம் என்றால்
மற்ற நாட்கள் எல்லாம்
மோதலர் தினங்களா
பார்த்து கேட்டு
ரசித்து பழகி
காதலிக்கும் நாளெல்லாம்
காதலர் தினமே
எல்லா நாட்களும்
இன்பக் காதலே
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக