செவ்வாய், 2 பிப்ரவரி, 2010

விளையாட்டு வெக்கை

விளையாட்டு  வெக்கை - நன்றி குங்குமம் 27/06/2016
-------------------------------------
கொடுக்காப் புளி மர நிழலில்
கோலிக் குண்டு விளையாட்டு
வேப்ப மர நிழலில்
வெட்டுக் கிட்டி விளையாட்டு
அரச மர நிழலில்
ஆடு புலி விளையாட்டு
எல்லா மரங்களும்
எரிபொருளாய் ஆனபின்
இப்போது  கிராமத்தில்
எப்போதும்  வெக்கை
------------------------------------நாகேந்திர  பாரதி  

3 கருத்துகள்: