சனி, 16 ஜனவரி, 2010

உலகத் தாய் மொழி

உலகத் தாய் மொழி

-----------------------------

'அம்மா' வென்று ஆரம்பித்து

'அய்யோ' என்று போகும்வரை

உயிர் மெய் மொழியாகி

உணர்வின் வழியாகி

அய்யாயிரம் ஆண்டுகளாய்

ஆளும் மொழி

உலகின் முதல் மொழி

செம்மொழி தமிழென்று

மரபணு ஆய்வின்

மகிழ்ச்சிச் செய்தி

----------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக