வியாழன், 28 ஜனவரி, 2010

கடலும் கரையும்

கடலும்  கரையும்
---------------------------------
கடலுக்குள் பறக்கின்ற
தண்ணீரின் அலைகள்
கடற்கரையில் இறக்கின்ற
காய்ந்து போன நுரைகள்
கடலுக்குள் துள்ளுகின்ற 
மீன்கூட்டப் புதையல்
கடற்கரையில் அள்ளுகின்ற  
கருவாட்டுப் படையல்
ஓட்டமாய் கடல் வெளி
வாட்டமாய்க் கடற்கரை
---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக