செவ்வாய், 26 ஜனவரி, 2010

சுதந்திர இந்தியா

சுதந்திர  இந்தியா
--------------------------------
அப்போது
சுதந்திரத்தை விற்றோம்
இப்போது
சுய பண்பாட்டை விற்கிறோம்
அப்போது
பெண்ணுரிமை கேட்டோம்
இப்போது
இட ஒதுக்கீடு கேட்கிறோம்
அப்போது
மதச் சண்டை வளர்த்தோம்
இப்போது
இனச் சண்டை வளர்க்கிறோம்
அப்போது
சாதிச் சண்டை வெளிப்படை
இப்போது
சாதிச் சண்டை உட்கிடை
அப்போது
ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமை
இப்போது
நமக்கு நாமே அடிமை
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக