செவ்வாய், 19 ஜனவரி, 2010

பட்டம் , பதவி

பட்டம் , பதவி
---------------------------
உங்கள் பெயரே
உங்கள் பட்டம்
உங்கள் பண்பே
உங்கள் பதவி
படித்த பட்டமும்
பார்த்த பதவியும்
கூடவே வராது
கூட்டம் தங்காது
பெயரும் பண்புமே
பெருமை என்றுமே
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: