வியாழன், 14 ஜனவரி, 2010

பொங்கலோ பொங்கல்

பொங்கலோ பொங்கல்----------------------------------உறுப் பிழந்த


உடலோடு சில பேர்உணர் விழந்தஉயிரோடு சில பேர்உற விழந்தஉள்ளோடு சில பேர்இவர் களுக்குள்ஏங்குவது என்னஇவர் இனிக்கபொங்குவதே பொங்கல்--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: