புதன், 13 ஜனவரி, 2010

கிராமத்துக் காய்ச்சல்

கிராமத்துக் காய்ச்சல்

-------------------------

ரசஞ் சாதம் சாப்பிட்டு

ராப்பகலை ஓட்டணும்

ஓமியோபதி உருண்டை

ஒண்ணு ரெண்டு சாப்பிடணும்

தானாத் தணியணும்

தண்ணி ஊத்தணும்

போனது சிலது

பொழச்சது சிலது

கிராமத்துக் காய்ச்சல்

கிளப்புது சூட்டை

---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: