ஞாயிறு, 27 டிசம்பர், 2009

இப்படி, அப்படி

இப்படி, அப்படி
--------------------------
சிலருக்கு வயதான பின்
தேஜஸ் சேர்கிறது
சிலருக்கு வயதான பின்
நரைதிரை ஆகிறது
சிலர் பேச்சில்
அமைதி கூடுகிறது
சிலர் பேச்சில்
ஆணவம் ஆடுகிறது
சிலர் இப்படி
சிலர் அப்படி
-----------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக