திங்கள், 28 டிசம்பர், 2009

இப்படியும் ஒரு பெண்

இப்படியும் ஒரு பெண்

-------------------------------

கோயிலுக்குப் போக வேண்டும்

கோலம் போடத் தெரிய வேண்டும்

ராமஜெயம் எழுத வேண்டும்

ராகத்தோடு பாட வேண்டும்

பட்டுச் சேலை உடுத்த வேண்டும்

படிப்பறிவு இருக்க வேண்டும்

மென்மையாகப் பேச வேண்டும்

பெண்மையாக நளினம் வேண்டும்

இப்படியொரு பெண் இருக்கிறார்

எங்க வீட்டு பாட்டி

1 கருத்து: