வியாழன், 24 டிசம்பர், 2009

வாராந்தர மீட்டிங்

வாராந்தர மீட்டிங்

---------------------------

குறைகளை எல்லாம்

அரைகுறையாய்க் கேட்டு விட்டு

சுய புராணம் பாடிவிட்டு

வேலை செய்யச் சொல்லிவிட்டு

காப்பி சாப்பிட்டு விட்டு

கெண்டகி சிக்கனை

மனைவிக்கு வாங்க

அவசரமாய்ப் புறப்படுவார்

ஆபீஸ் மேனேஜர்

அஞ்சு மணிக்கே

----------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக